top of page
Asociatia PACIFIC Egyesület

Általános Szerződési feltételek

I. A Szolgáltató 

 1. Az Asociatia Pacific online áruházat az Asociatia Pacific Egyesület üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 2. A Szolgáltató cégneve: Asociatia Pacific (továbbiakban: Szolgáltató).

 3. A Szolgáltató székhelye: 128 Vlaha , Jud Cluj 417513, Romania

 4. A Szolgáltató postai címe: 128 Vlaha , Jud Cluj 417513, Romania

 5. Az Asociatia Pacific tárhelyszolgáltatója a Wix.com Ltd E-mail: support@wix.com

 

II. A szolgáltatás igénybevétele 

 1. A megrendelések leadása az Asociatia Pacific internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.asopacific.com  webcímen. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés leadására regisztráció után és regisztráció nélkül is lehetőség van. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A”Rendelés feladása” gomb megnyomásával a felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék-megnevezést és darabszámot, valamint a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím) adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosító száma. Az .asopacific.com oldalon megadott árak román lejben értendők, a belföldön (Romániában alkalmazandó) Áfát tartalmazzák. A Vásárló által megvásárolt terméket a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli.

 2. Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás román lejben történik, a vételár jóváírására román lejben kerül sor. A nem lejben vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából lejre váltást a Vásárló kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.  PayPal-os fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a Vásárló tudja szabályozni a PayPal fiókjában.

 3. A Vásárló számára elektronikus számla kerül kiküldésre a vásárláshoz tartozó regisztrációban megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát a wix.com kezeli.
  Regisztrált Felhasználók a teljesített rendelések elektronikus számláit a rendelést követő 6 hónapig a Saját rendeléseim menüben érhetik el.
  Nem regisztrált Felhasználó elektronikus számláját a rendelés leadása során megadott e-mail címre kapott üzenetben érheti el, tekintheti meg utólag.
  A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki, papír alapú számlát a Szolgáltató nem biztosít a Vásárlók részére.

 4. Az adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra, intézményekre, egyéni vállalkozókra és egyéb szervezetekre az alábbi szabályok érvényesek.
  A Szolgáltató a weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Vásárló számára. Vásárló kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számla kibocsátásához szükséges, Vásárló által szolgáltatandó összes adat megadása. Vásárló felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is. 

 5. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1-3 munkanapos szállítási határidejű termékeink megtalálhatók raktárunkban, ezeket saját készletről szállítjuk. A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. Az ilyen termékeket a termék adatlapján a "Beszállítói készleten" címkével jelöljük a várható szállítási idő alatt.

  A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja, és ha a rendelés jellege alapján és annak során erre sor került volna, az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vásárlót megtévessze, mivel a Szolgáltató a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el. 

 6. Szolgáltató, a Vásárló által választott kiszállítást vagy csomagátadást végző, partnere a rendelések kiszállításáról, átvételéről átvételi módtól és szolgáltatótól függően e-mailben és sms-ben tájékoztatja a Vásárlót. 

 7. Vásárlónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet) megadni, melyek valódiságáért a Vásárló felel, s melyeket Szolgáltató az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezel. 

 8. A Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, ha a könyvet bontatlan, eredeti csomagolásban juttatja vissza és Szolgáltató az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől számított 14 napon belül megkapta. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén Szolgáltató nem köteles a rendelés értékét visszatéríteni.

  A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (asociatia.pacific@gmail.com),  a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, az alábbi feltételek mellett: 

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

  2. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza azzal, hogy amennyiben a Vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget (a legolcsóbb és a választott szállítási mód díjazása közötti eltérés) a Szolgáltató nem téríti vissza. Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.
   A Vásárló által fizetett rendelési értéket (termék vételárát és a szállítási költséget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

  3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  4. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja az alábbi esetekben:
   - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
   - lezárt csomagolású hang-,illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
   - hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
   - a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

  5. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 9. Ha a könyv kézhezvételkor sérült csomagolásban érkezik, akkor a Vásárló nem köteles a csomagot átvenni a szállítótól. Kérjük, jelezze a sérülést a szállítónak, készítsen egy fényképet a sérült csomagolásról, készíttessen csomag sérülési jegyzőkönyvet a szállítóval és ne vegye át a küldeményt a szállítótól.  
  Vásárló a küldemény átvételének elutasítását haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelentse be e-mailben (asociatia.pacific@gmail.com) Szolgáltatónak és csatolja a jegyzőkönyvet és esetleg fotót a sérülésről.
  Szolgáltató a hozzá visszaküldött könyv beérkezése után 48 órán belül a vételárat és a postaköltséget visszautalja Vásárlónak.
  A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés hiányában, vagy a panasz bejelentésének elmulasztásának esetén, illetve a csomag sérülési jegyzőkönyv nélkül visszaküldött termékek vételárát és szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

 10. Ha a könyv kézhezvételkor sértetlenül érkezett, de kibontás után a Vásárló olyan nyomdai hibát tapasztal, amely miatt a könyv olvashatatlanná válik - például hiányzó oldalak, hiányzó sorok, stb. -, a Vásárló kérheti a könyv cseréjét vagy ha a kicserélés lehetetlen, illetve a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna, elállhat a szerződéstől.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni és a hibás könyvet visszaküldeni a Szolgáltatónak. A szerződés teljesítésétől számított 14 napos határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.
  A Vásárló a szavatossági igényét az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (asociatia.pacific@gmail.com) teheti meg a hiba leírásával, továbbá a rendelés azonosító és a számlaszám megadásával. A nyilatkozat mintát ide kattintva töltheti le.
  Szolgáltató csak a határidőn belül beérkezett írásos igényeket és az ahhoz tartozó, szabályosan visszaküldött könyveket tudja kezelni.
  A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

  Az érintett termék cseréjét Szolgáltató 48 órán belül, saját költségére elvégzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, valamint megfizeti Vásárlónak a visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját.
  Szolgáltató abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 11. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 vagy 1 lej-es, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. Akciók keretében meghirdetett ajándék termékek esetén ennek tényét külön jelöljük. Ha valamely termék akciós értékesítésben vesz részt és a termék kedvezmény nélküli ára, az akciós kedvezmény mértéke, és a weboldalon feltüntetett kedvezményes ár az akciós kedvezmény mértékétől eltérő (annál kisebb), nyilvánvalóan tévesnek tekintendő. Kérjük ilyen esetekben vásárlásuk előtt keressék meg ügyfélszolgálatunkat.  A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. 

 12. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei az Asociatia Pacific oldalon a Fizetés és Szállítás menüpontban, oldalon olvashatóak.

 13. Felelősség korlátozása: Az Asociatia Pacific nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vásárlót, hogy csatlakozzon a www.asopacific.com webáruházhoz, ott megrendelést adjon le.
  - Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen. 

III. Egyéb rendelkezések 

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a www.asopacific.com/kapcsolat Kapcsolat e-nyomtatvány kitöltésével, vagy emailben az asociatia.pacific@gmail.com címen, illetve az alábbi telefonszámokon a honlapon jelzett időpontban:
     Magyarországon: +36 (30) 931-4060
     Romániában: +40 (743) 939-535
     Amerikai Egyesült Államokban: +1 (808) 772-7680

 6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a www.asopacific.com/kapcsolat Kapcsolat felvétel e-nyomtatvány kitöltésével, vagy emailben az asociatia.pacific@gmail.com címen, illetve az alábbi telefonszámokon a honlapon jelzett időpontban:
     Magyarországon: +36 (30) 931-4060
     Romániában: +40 (743) 939-535
     Amerikai Egyesült Államokban: +1 (808) 772-7680
  A panaszkezelés nyelve: magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

 7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

bottom of page